Business Case Waarneming manager P&O (Museumbranche)

Beschrijven functies en bezwarenprocedures

De opdracht

Vanwege tijdelijke afwezigheid hebben we bij een opdrachtgever de functie van manager P&O waargenomen.

De bijdrage van Dibbets Advies

Naast het waarnemen waren we betrokken bij het beschrijven en waarderen van functies en de daaruit voortvloeiende inschaling en bezwarenprocedures. We adviseerden over de aansturing van de organisatie en administratieve procedure (taken, bevoegdheden verantwoordelijkheden managers) en schreven een managementteamreglement en een functieboek. We onderzochten en adviseerden over de arbeidsrelatie, de organisatorische indeling en het honorarium van floormanagers, museumdocenten en educatieve medewerkers. We formuleerden heb beleid over gewenste en ongewenste omgangsvormen en stelden zowel een klachtenregeling op als het profiel en protocol voor de externe vertrouwenspersoon.

Interesse in onze diensten?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u vrijblijvend een offerte?

contact