Business Case Reorganisatie (branche Business en Entertainment)

Versterken marktpositie

De uitdaging

De opdrachtgever heeft zich als doel gesteld het bedrijf, de organisatie en de marktpositie te versterken. Het hiervoor geschreven routeplan gaat in op de benodigde capaciteit, de markt, de positionering en de kostenstructuur. De aanpassingen in de kostenstructuur vertalen zich met name in het terugdringen van de vaste personeelskosten, beheersing van de flexkosten en algemene kosten. Dit betekent dat er een reorganisatie zal plaatsvinden waarbij de insteek is medewerkers te herplaatsen op basis van kwaliteit en/of medewerker volgt functie. Er ontstaat een kleinere kernorganisatie waardoor er sprake zal zijn van boventalligheid.

De bijdrage van Dibbets Advies

Als team hebben we een waardevolle bijdrage geleverd aan de reorganisatie. We waren betrokken of vervulden een initiërende rol bij het ontwerp van de organisatiestructuur, uitbesteden werkzaamheden, beschrijven en waarderen van functieprofielen, opstellen sociaal plan en bezwarenprocedure, gesprekken met vakbonden, voorlichting aan personeel, plaatsingsprocedure en daarbij behorende gesprekken en correspondentie, bezwaren- en ontslagprocedure, outsourcing personeel, inschaling, enz.

Interesse in onze diensten?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u vrijblijvend een offerte?

contact